Moniallergisten lasten vanhempien kokemukset

13.4.2022

Yhdistyksemme oli toimeksiantajana Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosionomiksi ja varhaiskasvatuksen opettajaksi opiskelevan Saran opinnäytetyössä. Työn aiheena on Kasvatusyhteistyö moniallergisten lasten vanhempien kokemana. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata moniallergisten lasten vanhempien arkea ja yhteistyötä päiväkodin kanssa liittyen allergia-asioihin. 

Tästä linkistä avautuu valmis julkaistu työ.

 https://www.theseus.fi/handle/10024/744981