Harmaat pantterit - ikääntyvien astmaa sairastavien keskusteluryhmä - Astman Käypä hoito-suositus

Aika: 13.9.2022 klo 15:00

HARMAAT PANTTERIT - keskusteluryhmä yli 60-vuotiaille astmaa sairastaville

Haluatko elää täyttä elämää astmasta huolimatta? Kaipaatko tukea ja keskusteluseuraa? Haluatko jakaa kokemuksiasi arjesta ja sairaudesta? Virkistytäänkö yhdessä?

Kokoontumiset kuukauden toisena tiistaina toimistolla klo 15.00, ellei ohjelmassa muuta mainintaa.

13.9.2022  Uudistettu astman Käypä hoito -suositus. Käydään läpi oleellisia asioita v. 2022 päivitetystä suosituksesta.